Hallinto

Jaosto pyörii vapaaehtoistyöntekijöiden voimin

Jaoston toiminta perustuu aktiivisten vapaaehtoistyöntekijöiden työhön - rakkaudesta lajiin ja yhdistystoimintaan. Toimintasäännöt määrittelevät johtokunnan kokoonpanon ja toimikauden. Johtokuntaan valitaan innokkaita aktiiveja, jotka haluavat olla mukana kehittämässä jaoston toimintaa. 

Jos haluat mukaan jaoston toimintaan, ole yhteydessä

Johtokunnassa on mahdollista omalla panoksellaan edistää nyrkkeilyä ja kehittää jaoston  toimintaa. Vastuutehtävät muokkautuvat johtoryhmäläisten osaamisalueiden ja toiveiden kesken. Ajatuksenamme on, että kukaan ei jää vastuualueesensa kanssa yksin vaan yhdessä tehdään. 

 

Tällä hetkellä johtokuntaan kuuluvat Hanna Videll, Jari Johansson, Sini Herva-Koivula, Katja Juola, Petri Niemi ja Petri Meripaasi.

Tehtävä Päävastuualue Vastuuhenkilö
puheenjohtaja
 • kutsuu koolle johtokunnan kokoukset
 • toimii yhteyshenkilönä Tapanilan Erään ja Tapanilan Urheilukeskukseen 
 • edustaa seuraa Nyrkkeilyliiton kokouksissa ja aluekokouksissa
 • edustaa jaostoa, nimenkirjoitusoikeus
 • kirjoittaa toimintakertomuksen 
 • valvoo toimintasuunnitelman toteutumisesta
 • hyväksyy laskut hankintasäännön mukaisesti
Hanna Videll
sihteeri
 •  ylläpitää ohjaajien ja valmentajien koulutusrekisteriä
 • vastaa jaoston kokousasiakirjojen sekä muiden hallinnollisten materiaalien arkistoinnista
 • vastaa Helsingin kaupungin vuosi-ilmoituksesta
 • vastaa mahdollisten apuraha- ja avustushakemuksien laatimisesta sekä saatujen avustusten käytön seurannasta ja raportoinnista yhdessä puheenjohtajan ja talousvastaavan kanssa
Petri Niemi
talousvastaava
 • toimii jaoston talouteen ja kirjanpitoon liittyvissä asioissa yhteyshenkilönä Tapanilan Erä ry:hyn 
 • vastaa jaoston maksuliikenteestä
 • hyväksyy puheenjohtajan laskut yhdessä toisen johtokunnan jäsenen kanssa
 • vastaa yhdessä rekisterivastaavan kanssa jäsenten maksujen seurannasta
 • päättää yhdessä puheenjohtajan kanssa maksupoikkeamista
 • budjetinvalmistelu kokouksia varten 
Petri Meripaasi
muut johtokunnan tehtävät
 • viestintävastaava
  • ulkoinen ja sisäinen viestintä sosiaalisessa mediassa
  • nettisivujen kehitys ja päivittäminen
 • jäsenrekisterivastaava
  • vastaa henkilötietolain (523/1999) 10 § mukaisesti rekisteriselosteen ylläpidosta
 • kuntonyrkkeilyvastaava
  • vastaa siitä, että tunneilla on ohjaaja
  • toimii kuntonyrkkeilyohjaajien edustajana johtokunnassa
 • Tähtiseura-vastaava
  • vastaa Tähtiseuratoiminnasta ja auditoinnin organisoinnista
 • tapahtumavastaava
  • vastaa koko jaostoa koskevien tapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta 
  • vastaa kuntoryhmien leirioiminnasta tarvittaessa erikseen koottavan työryhmän kanssa
  • vastaa kuntoryhmien erillistapahtumista, suunnittelusta, markkinoinnista ja toteutumisesta
 • salimestari
  • vastaa yhdessä Tapanilan Urheilukeskuksen kanssa nyrkkeilysalin kunnosta, turvallisuudesta sekä yleisestä siisteydestä
  • toimii yhteyshenkilönä Tapanilan Urheilukeskuksen kiinteistöhuoltoon
  • huolehtii salin välineistön kunnosta ja korjauksesta
 • juniorivalmentaja / junirioiden yhteyshenkilö
  • vastaavat junioritoiminnan kehittämisestä ja toteutuksesta
  • vastaavat juniorijäsenten hankinnasta 
  • toimivat juniorijäsenten edustajana johtokunnassa
  • toimii yhteyshenkilönä Olympiakomitean ja Nyrkkeilyliiton nuorisotyössä
jakaantuvat johtokunnan jäsenten kesken